Norra Dalarnas Byggplats är en en plattform för
Dialog och Information för alla som verkar inom byggbranschen.
Syfte och mål

SYFTE

Att skapa en plattform för Dialog och Information för alla som verkar inom byggbranschen.

Där stöd för utveckling, informationsutbyte, kunskapsutbyte, gemensamhetsöverskridande samverkan och affärer kan utvecklas.

Att få verka och växa här i bygden.

MÅL

Att som företag ha ett kluster och ett sammanhang att verka inom för att stärka mitt företags närvaro i bygden.

Att som företag hitta och stärka lokala samarbeten som även kan ge frukt utanför regionen.

Att tillsammans få hit till bygden viktiga kompetenshöjande insatser. 

På gång

  • Med kort varsel har vi fått en bra och förmånlig möjlighet av Mora kommun, att få fördjupad information kring byggnation i bl.a. massivträ. Med anledning av att Mora kommuns träbyggnadsstrategi skall lyftas fram, så att kommande byggnationer i Mora kommuns regi huvudsakligen kan inriktas mot......

  • Den 7 februari bjuder NCC in NDB till ett På Platsen besök för att visa deras bygge med Moras nya Brandstation. Under en lunch får vi lyssna till hur bygget har fortskridit för att sedan få en rundvandring i lokalerna.  ...

  • Den 29 maj kommer nästa Nätverksträff att ägarum. Vik av datumet i kalendern och invänta mer information om innehållet....

Minnesanteckningar

  • Den 30 augusti ska vi få följa PEABs arbete att bygga 39 lägenheter på Tuvan. PEAB bjuder in NDB att besöka deras bygge på tuvan, under en lunch får vi lyssna till hur bygget har gått och sedan visas vi runt i höghuset.  ...

  • Nätverksträff nr 7 Vår 7:de träff genomfördes den 5 april 2019. Frukostsponsor PEAB PEAB informerade om deras olika projekt i Dalarna och särskilt i de i Mora och Sälen. Vi förtydligade vårt syfte och mål. Syfte: Att skapa en plattform för Dialog och Information för alla......

En plats att
bygga nätverk

Vår tanke är att skapa en plattform för dialog och information för alla som arbetar inom byggbranschen. Här vill vi att stöd för utveckling, informationsutbyte, kunskapsutbyte, gemensamhetsöverskridande samverkan och affärer kan utvecklas.  

60
Deltagare

Medel deltagandet på våra träffar har varit konstant högt med ca 60 st personer och 45 st företag/organisationer. Styrkan med detta nätverk har resulterat i att NDB sitter representerat i styrgruppen för Regionstad Mora

 

Vidare kommer vi att lägga våra samarbetspartners här med koppling till den egna hemsidan. Välkommen att bli Norra Dalarnas Byggplats samarbetspartner

Vi som arrangerar
Norra Dalarnas Byggplats

Vi är tre glada, engagerade egenföretagare som upptäckte en brist på nätverk för byggbranschen i norra Dalarna. Tillsammans ville vi skapa en plattform för byggbranschens aktörer att mötas och skapa förutsättning för samarbete och tillväxt här i norra Dalarna.

Cecilia Werme:

Cecilia är en energigivande entreprenör som stöttar företag i förändring. Hon är oerhört skicklig vad gäller att ge de specifika verktyg som behövs vid förändring. Att leda i förändring kan vara en utmaning för ledningsgrupp eller chef. Cecilia har lång erfarenhet av att stötta och hitta utvecklingsmöjligheter tillsammans med ledning och/eller chef, för att skapa det förutsättningar som behövs för att förändringen ska gå så effektivt och lyckosamt som möjlig.

Therese Johnsson:

Therese stöttar företag och chefer inom alla områden vad gäller personalfrågor. Strategisk, rak och mål/affärsinriktad med förmåga att leda utveckling och förändring beskriver Therese. Med ett genuint intresse och stark nyfikenhet på utvecklingsfrågor och processer och processens påverkan på utvecklingen ser hon medarbetarna i organisationen och dess utvecklingspotential för bästa resultat och effektivitet.

Mats Björkman:

Mats har erfarenhet som teknisk chef, projektchef och arbetschef på två av Sveriges största entreprenadbolag och har haft möjligheten att samla på sig en hel del erfarenhet inom byggbranschen. Mats har just nu fullt fokus på projektledningsuppdrag men tar även på sig uppdrag som KA. Mats är noggrann, metodisk och duktig inom sitt område och stimuleras som mest när arbetet ger honom variation och utmaningar.

Låter det intressant?

Vill du delta vid nästa träff för Norra Dalarnas Byggplats?
Anmäl dig i så fall genom formuläret här nedan.Läs om vår Integritetspolicy