Äntligen är hösten här med en hel uppsjö av möjligheter. Vi drar i gång hösten med ett På Platsen Besök och flyger till Scandinavien Mountains Airport. Där får vi lyssna på byggets gång till en flygplats där världen får möta de svenska dalafjällen. ...

Utifrån rådande läge med Covid 19 kommer nästa träff att genomföras digitalt. Dagens agenda är: Branschen och dess påvekan av pandemin i det lokala och regionalt perspektivet. Inbjudna är: Byggföretagen (fd Sverges Byggindusti), Eva Thor som kommer att belysa läget inom byggbranschen regionalt . Kommunerna med fastighetsbolag...

Med kort varsel har vi fått en bra och förmånlig möjlighet av Mora kommun, att få fördjupad information kring byggnation i bl.a. massivträ. Med anledning av att Mora kommuns träbyggnadsstrategi skall lyftas fram, så att kommande byggnationer i Mora kommuns regi huvudsakligen kan inriktas mot trä,...

Den 7 februari bjuder NCC in NDB till ett På Platsen besök för att visa deras bygge med Moras nya Brandstation. Under en lunch får vi lyssna till hur bygget har fortskridit för att sedan få en rundvandring i lokalerna.  ...

Den 30 augusti ska vi få följa PEABs arbete att bygga 39 lägenheter på Tuvan. PEAB bjuder in NDB att besöka deras bygge på tuvan, under en lunch får vi lyssna till hur bygget har gått och sedan visas vi runt i höghuset.  ...

Nätverksträff nr 7 Vår 7:de träff genomfördes den 5 april 2019. Frukostsponsor PEAB PEAB informerade om deras olika projekt i Dalarna och särskilt i de i Mora och Sälen. Vi förtydligade vårt syfte och mål. Syfte: Att skapa en plattform för Dialog och Information för alla som verkar inom byggbranschen.  Där stöd för utveckling,...

Nätverksträff nr 6 Morgonens frukostsponsor Vika Vimo Vi gästades av: Mora IKs Patrik Andersson som delgav oss planerna runt Arenabygget. Näringslivsenheten informerade om Mora kontraktet. Mora kontraktet är en projektgrupp som ska öka ungas medvetande om olika yrken och yrkesroller. Här har nätverket en stor betydelse för att synliggöra...

Nätverksträff nr 5 Framtid och Partnerskap var denna morgons tema. Dagens frukost sponsor var Mora Bygg. Då det är ett relativt nytt företag på marknaden fick Jeff  Öijer (VD) berätta lite om sin historia in i byggbranschen och hur det ser ut idag och framåt. Intressant och...

Nätverksträff nr 4 Temat för den fjärde nätverksträffen var Framtid och Hälsa. Då vi hade en företagshälsovård på plats pratade vi den fysiska men även den psykosociala arbetsmiljön. Här pratades det om hur företagen tar hand om sina medarbetare, erfarenhetsutbyte på högnivå mellan företagen. Axplock från diskussionerna "Walk and...