Nätverksträff nr 7 Vår 7:de träff genomfördes den 5 april 2019. Frukostsponsor PEAB PEAB informerade om deras olika projekt i Dalarna och särskilt i de i Mora och Sälen. Vi förtydligade vårt syfte och mål. Syfte: Att skapa en plattform för Dialog och Information för alla som verkar inom byggbranschen.  Där stöd för utveckling,...

Nätverksträff nr 6 Morgonens frukostsponsor Vika Vimo Vi gästades av: Mora IKs Patrik Andersson som delgav oss planerna runt Arenabygget. Näringslivsenheten informerade om Mora kontraktet. Mora kontraktet är en projektgrupp som ska öka ungas medvetande om olika yrken och yrkesroller. Här har nätverket en stor betydelse för att synliggöra...

Nätverksträff nr 5 Framtid och Partnerskap var denna morgons tema. Dagens frukost sponsor var Mora Bygg. Då det är ett relativt nytt företag på marknaden fick Jeff  Öijer (VD) berätta lite om sin historia in i byggbranschen och hur det ser ut idag och framåt. Intressant och...

Nätverksträff nr 4 Temat för den fjärde nätverksträffen var Framtid och Hälsa. Då vi hade en företagshälsovård på plats pratade vi den fysiska men även den psykosociala arbetsmiljön. Här pratades det om hur företagen tar hand om sina medarbetare, erfarenhetsutbyte på högnivå mellan företagen. Axplock från diskussionerna "Walk and...

Nätverksträff nr 3 27 januari 2017 genomfördes den tredje nätverksträffen. Temat denna gång var Anbud och Framtid. Varje år tecknas 20 000 nya avtal genom upphandlingar i Sverige, till ett värde av cirka 800 miljarder kronor. Många företag avstår helt eller delvis från att lämna anbud på dessa...

Nätverksträff nr 2 Den 16 september 2016 genomfördes den andra nätverksträffen. Återigen deltog det närmare 45 företag och 60 st engagerade personer för att träffa kollegor i branschen. Denna gång var temat Upphandling och Resurs vilket var högt rankat som diskussionsämne hos företagen. Då Mora kommun b.l.a var representerat...

Nätverksträff nr 1 Den 13 maj 2016 hölls den första nätverksträffen. Närmare 50 företag/organsiationer och 70 personer kom för att hitta ett forum och en plattform för nätverkande här i Norra Dalarna. Positiv förväntan låg i luften hela morgonen, alla var med och bidrog till att...

Den 24 maj sker vårt första besök.  Vi träffas i Dalarnas försäkringsbolags nya lokaler. Den 24 maj 2019 var vi på det första ”På platsen” besöket. Dalarnas försäkringsbolag. 🌸 Roger Andersson tog emot oss och över en lunch berättade om deras resa in i Klocktorget, om byggnaden och...

Den 20:e april anordnade NDB det första dialogmötet mellan kommun och aktörer inom byggbranschen. Mål och syfte är att branschen ska möjliggöras ett tillfälle att kunna sitta ner med Tekniska Förvaltningen på Mora kommun för att föra dialog kring bl.a. olika projekts utförandetider, timing mellan olika projekt,...